Ochrona prywatności

Wydawca:

Orange Sp. z o.o.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wg prawa francuskiego z kapitałem zakładowym w wysokości 10 595 541 532 euro
Rejestr handlowy i przedsiębiorstw Paryż 380 129 866
Siedziba spółki: 78 rue Olivier de Serres 75015 Paryż, Francja
numer telefonu: + 33 1 44 44 22 22

Orange, logotypy Fundacji Orange oraz Orange, a także każdy inny produkt lub usługa Orange, o jakich mowa na stronie internetowej, stanowią znak towarowy Orange Brand Services Limited („Orange”), spółki Grupy.

Dyrektor ds. publikacji:

Stéphane Richard

Ogólne warunki korzystania z serwisu:

Serwis przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego. Jakiekolwiek formy powielania i reprodukcji, w całości lub części, do jakichkolwiek innych celów, na dowolnym nośniku, bez wyraźnej wcześniejszej zgody spółki Orange jest zabronione i stanowić będzie naruszenie zgodnie z art. L 335-2 i nn. kodeksu własności intelektualnej (wg prawa francuskiego).

Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowić będzie naruszenie, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
Treści niezgodne z prawem można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej:

infos.groupe@orange.com

Informacje przedstawione w niniejszym serwisie nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Funkcje i dostępność produktów oraz usług przedstawionych w niniejszym serwisie są obowiązujące dla Francji kontynentalnej.
Łącza umieszczane na stronie www.fondationorange.com i przekierowujące do innych stron i/lub stron prywatnych oraz ogólnie – do wszystkich zasobów w Internecie – nie stwarzają zobowiązań dla spółki Orange.

Prawo francuskie:

Prawo dostępu do plików komputerowych:
każdy użytkownik, który pozostawił w systemie dane na swój temat pozwalające bezpośrednio lub pośrednio na identyfikację jego tożsamości, może zażądać od administratora wglądu w te dane celem ich ewentualnej modyfikacji zgodnie z zapisem francuskiej ustawy dotyczącej technologii informatycznych, plików komputerowych i wolności osobistych nr 78-17 z dn. 6 stycznia 1978 r.

Marka Orange i wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym serwisie są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Przedstawianie i/lub powielanie i/lub częściowe lub całkowite wykorzystanie tych znaków jest zabronione.